Datele editorului

1. Responsabil pentru platforma de locuri de muncă online

Hamilton Services AG
Via Crusch 8
CH- 7402 Bonaduz
Elveția

Reprezentant autorizat:
Gianina Viglino-Caviezel

Detalii de contact:

+41 58 610 10 40
jobs@hamilton.ch

Înregistrare la Registrul Comerțului:
Cantonul Grisons CH-350.3.012.490-8

Stand:
August 2023

2.   Notificarea privind confidențialitatea solicitanților

Atunci când aplicați la un loc de muncă la Hamilton, datele dumneavoastră personale sunt colectate și prelucrate pentru a face pașii necesari în vederea evaluării candidaturii dvoastră. Această notă de confidențialitate vă oferă informații transparente cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale.

Această notă de confidențialitate se aplică în cazul dumneavoastră în calitate de candidat la posturile noastre vacante, indiferent de modul în care vă depuneți candidatura (fie prin intermediul platformei de locuri de muncă Hamilton, fie prin intermediul rețelelor profesionale, fie prin e-mail, fie pe suport de hârtie, fie prin intermediul agențiilor de recrutare).

2.1. Operatorul de date

Operatorul de date (“noi”, “al nostru”) responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci când aplicați pentru un loc de muncă, este entitatea Hamilton la care intenționați să aplicați.

2.2. Sursa datelor cu caracter personal

Există diverse surse din care putem obține datele dumneavoastră cu caracter personal. De exemplu, putem primi datele dumneavoastră direct de la dumneavoastră, sau de la rețele profesionale, sau de la terțe părți (de exemplu, furnizori de servicii de resurse umane, sau universități, sau agenții de recrutare, sau recomandări).

2.3. Scopul prelucrării și temeiul juridic

Ca parte a procesului de depunere a candidaturii, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri prestabilite și pe baza temeiurilor juridice respective:

 • să vă evaluăm candidatura, competențele, experiența și calificările (prelucrarea este necesară din motive (pre)contractuale);
 • să fiți contactat, de exemplu pentru a stabili interviuri sau pentru a vă informa cu privire la evoluția candidaturii dumneavoastră (prelucrarea este necesară din motive (pre)contractuale);
 • efectuarea de verificări ale antecedentelor, în cazul în care acest lucru este cerut sau permis de legislația aplicabilă (prelucrarea este necesară pentru respectarea unei cerințe legale sau se bazează pe interesul nostru legitim de a vă evalua aptitudinile pentru un anumit post);
 • referințele de contact furnizate de dvs. pentru a vă evalua performanțele anterioare (prelucrarea este necesară în interesul nostru legitim de a vă evalua aptitudinile pentru un anumit post);
 • crearea și operarea unui cont pentru dvs. pe platforma noastră de locuri de muncă (prelucrarea este necesară din motive (pre)contractuale);
 • stocarea candidaturii dvs. în dosarele de personal, în cazul în care candidatura dvs. este acceptată (prelucrarea este necesară din motive contractuale);
 • să vă ținem la curent cu posturile noastre vacante (prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră);
 • respectarea cerințelor legale în domeniul legislației privind ocuparea forței de muncă, securitatea socială și protecția socială (prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală);
 • să stabilim, să exercităm sau să ne apărăm de pretențiile legale la care am putea fi supuși (prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală sau pentru interesul nostru legitim de a ne proteja drepturile noastre și ale altora);
 • rambursarea cheltuielilor de călătorie în timpul recrutării, în cazul în care se convine acest lucru (prelucrarea este necesară din motive (pre)contractuale);
 • îmbunătățirea procesului nostru de recrutare (prelucrarea este necesară pentru interesul nostru legitim).

Categoriile de date cu caracter personal pe care, în aceste scopuri, le putem prelucra sunt, de exemplu: CV (inclusiv imaginile furnizate de dvs.), scrisoarea de intenție, scrisori de recomandare, date de contact (de exemplu, nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de domiciliu etc.), date de identificare (de exemplu, data nașterii, sex, naționalitate, carte de identitate sau pașaport etc.), date de angajare (de ex, istoricul de muncă, statutul actual de angajare, permisul de muncă sau de ședere etc.), date privind educația și calificarea (de exemplu, diplome, certificate și alte documente conexe care să ateste expertiza dvs. profesională), chestionare și rezultate ale evaluării, verificări ale antecedentelor, date privind starea de sănătate (atunci când este permis și/ sau impus de legislația aplicabilă).

Dacă doriți să obțineți informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați așa cum se specifică în secțiunea “Contact pentru solicitări privind protecția datelor” de mai jos.

2.4. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datorită structurii companii Hamilton, anumite servicii sunt gestionate în mod centralizat și, prin urmare, datele dumneavoastră personale pot fi accesate în funcție de necesitățile de cunoaștere de către anumite departamente din companii Hamilton. Pentru toate transferurile de date intragrup, respectăm legea aplicabilă privind protecția datelor.

În măsura în care este necesar și în cazul în care este necesar să știm, împărtășim datele dvs. cu funcțiile relevante din cadrul respectivei companii Hamilton, cum ar fi managerul relevant sau grupul de management.

Hamilton poate, de asemenea, să împărtășească datele dumneavoastră în scopurile menționate mai sus cu parteneri de încredere. De exemplu, furnizorii de servicii care ne sprijină cu servicii de recrutare, livrare prin e-mail, salarizare, găzduire și alte servicii IT.

Putem dezvălui datele dvs. către alți destinatari, cum ar fi entități publice și private, inclusiv agenții/ autorități de aplicare a legii, autorități de protecție a datelor, autorități fiscale, agenții de credit, recuperatori de creanțe sau alte companii, în măsura în care acest lucru este cerut sau permis de legea aplicabilă privind protecția datelor.

Împărtășim datele dvs. către terțe părți numai dacă există un temei legal pentru transferul de date și dacă există mecanisme adecvate de transfer de date.

2.5. Transferuri internaționale de date

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în țări terțe (inclusiv în țări care oferă un nivel de protecție inadecvat) numai și numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopurilor descrise în această notă de confidențialitate sau dacă există un temei legal pentru transferul de date și sunt puse în aplicare mecanisme adecvate de transfer de date.

Vă rugăm să rețineți că centrul nostru de servicii partajate pentru subiecte legate de resurse umane se află în Elveția. Unii dintre furnizorii noștri au sediul în SUA și în întreaga lume.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că anumite țări din afara Spațiului Economic European, a Regatului Unit și a Elveției ar putea să nu aibă același nivel de protecție a datelor, ceea ce înseamnă că drepturile dumneavoastră ar putea fi limitate în aceste țări.

2.6. Păstrarea datelor

Stocăm datele pe care ni le furnizați atât timp cât este necesar pentru evaluarea cererii dumneavoastră. În cazul în care nu sunteți selectat, vom șterge datele dvs. în termen de cel mult șase (6) luni de la data respingerii candidaturii dvs., cu excepția cazului în care doriți ca datele dvs. să fie incluse în fondul nostru de talente. În cazul candidaților români, se aplică o perioadă de ștergere diferită, de trei (3) ani, indiferent dacă aceștia sunt sau nu incluși în fondul de talente.

Dacă doriți să fiți luat în considerare pentru viitoarele oportunități de angajare la Hamilton, datele dvs. pot fi stocate pentru o perioadă mai lungă de timp, cu condiția să fi obținut consimțământul dvs. explicit, care este complet voluntar și poate fi retras în orice moment pentru viitor, scriind la jobs@hamilton.ch.

Se poate aplica o perioadă de păstrare mai lungă în cazul în care acest lucru este prevăzut de lege (de exemplu, în cazul rambursării cheltuielilor de călătorie).

2.7. Drepturile persoanelor vizate

În funcție de legea aplicabilă privind protecția datelor, este posibil să aveți dreptul la:

 • să aveți dreptul de a accesa și de a primi o copie a datelor dvs;
 • rectificarea datelor dumneavoastră;
 • ștergerea datelor dumneavoastră;
 • limitarea prelucrării datelor dumneavoastră;
 • să vă opuneți prelucrării, în special dacă prelucrăm datele dvs. în interesul nostru legitim;
 • portabilitatea datelor;
 • depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere.

2.8. Persoana de contact pentru cererile și drepturile privind protecția datelor

Dacă doriți să vă revendicați drepturile, vă rugăm să ne contactați la dpo@hamilton.com. Dacă doriți să îi scrieți responsabilului nostru cu protecția datelor în mod confidențial, vă rugăm să folosiți datele de contact indicate în secțiunea “Responsabilul cu protecția datelor” de mai jos.

2.9. Responsabilul cu protecția datelor

Responsabilul nostru cu protecția datelor pentru SEE*, Elveția și Regatul Unit este:

FIRST PRIVACY BV
Naritaweg 127-137
1043 BS Amsterdam
Olanda

* Pentru Hamilton Germany GmbH, Hamilton Benelux B.V., responsabilul nostru cu protecția datelor este:

rowidat GmbH
Lillweg 6
80939 Munich
Germania

În cazul în care aveți întrebări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să contactați Hamilton la dpo@hamilton.ch. Cu toate acestea, dacă doriți să îi scrieți responsabilului nostru cu protecția datelor în mod confidențial, vă rugăm să vă adresați la FIRST PRIVACY BV sau rowidat GmbH, la datele de contact specificate mai sus.

2.10. Modificări ale politicii de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această declarație de confidențialitate în orice moment. Această secțiune vă oferă informații cu privire la istoricul versiunilor declarației de confidențialitate.

VERSIUNE Data
Versiunea 1.0 August 2023

2.11. Utilizarea cookie-urilor

Sus